Tandartspraktijk Faunbabuurt hanteert de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit [NZa].

Bekijk hier de vastgestelde Tandartstarieven-2018
Bekijk hier de kosten voor Techniekwerk 2018 welke wij uitbesteden aan de firma Elysee

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar: www.allesoverhetgebit.nl
(Een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde [KNMT]. De brancheorganisatie voor Nederlandse tandartsen)