Tandartstarieven

Tandartspraktijk Faunbabuurt hanteert de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit [NZa].

De nieuwe tandartstarieven voor het jaar 2019 zijn bekend.
Klik hier voor de tarievenlijst.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar: www.allesoverhetgebit.nl
(Een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde [KNMT]. De brancheorganisatie voor Nederlandse tandartsen)