Tandartstarieven

Tandartspraktijk Faunabuurt hanteert de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit [NZa].

De nieuwe tandartstarieven voor het jaar 2020 zijn bekend.
Klik hier om de PDF te downloaden.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar: www.allesoverhetgebit.nl
(Een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde [KNMT]. De brancheorganisatie voor Nederlandse tandartsen)