Goede mondhygiëne is érg belangrijk!

Goede mondhygiëne is van wezenlijk belang, niet alleen voor de gezondheid van uw mond, maar ook voor de gezondheid van de rest van uw lichaam. Uit een recente studie is gebleken dat een slechte mondhygiëne en een verminderde mondgezondheid risicofactoren zijn voor het krijgen van mond- en keelkanker.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de personen met een slechtere mondgezondheid een verhoogde kans hadden op het krijgen van mond- en keelkanker. Het opvallendste uit de studie was nog wel dat een slechte mondgezondheid een onafhankelijke risicofactor bleek te zijn. Een slechte mondverzorging en mondgezondheid bleken bij iedereen de kans op het krijgen van mond- en keelkanker te verhogen, ongeacht hun sociaal-economische status en hun drink- en rookgedrag.

Wilt u de kans op het krijgen van mond- en keelkanker verlagen, dan is het dus belangrijk om uw gebit goed te verzorgen. Denk hierbij niet alleen aan tanden poetsen, maar ook aan stoken en flossen. Daarnaast is het van belang om regelmatig uw tandarts en mondhygiëne specialist te bezoeken, zodat uw mond in optimale gezondheid gehouden kan worden.

U kunt gerust een afspraak maken met Monique Willering om uw monhygiene te laten toetsen. Tel. 036-532 51 42

mondhygieniste paropreventie Almere
Monique Willering

Paro Preventie
Parodontale aandoeningen ( ontstoken tandvlees zoals paradontitis en gingivitis ) manifesteren zich zelden als een acuut ontstane ziekte. In verreweg de meeste gevallen is sprake van een chronisch verlopend proces dat zich in de in de loop der tijd  negatief ontwikkelt.

Om de ontwikkeling goed te kunnen vaststellen is periodieke controle van de parodontale bevindingen nodig met toepassing van een parameter (‘index’), die onderlinge vergelijking van waarnemingen in de tijd mogelijk maakt. Dit noemen we de DPSI-Index.

DPSI Index
De Dutch Periodontal Screening Index (DPSI) is hiertoe het instrument bij uitstek. Met behulp van deze methode legt de tandarts bij elke periodieke controle de parodontale situatie van de patiënt vast. Deze routinematige handeling stelt de tandarts in staat om te kunnen beoordelen of een patiënt een ‘parodontitis-patiënt’ is, of dit niet (meer) is.
De DPSI-index vormt daarom de basis voor onderstaand protocol van parodontale diagnostiek en behandeling. Parodontale screening vindt plaats bij elke plaats bij elke periodieke controleDe

DPSI score van uw tandvlees
De DPSI score is een manier om vast te leggen hoe de staat van het tandvlees en het kaakbot is. Bij deze score wordt de mond in zes sextanten ingedeeld. Zowel in de bovenkaak als in de onderkaak de kiezen links, de kiezen rechts en de voortanden. Bij de DPSI score krijgt een een cijfer van 0 tot en met 4:

0 Het tandvlees is gezond
1 Het tandvlees is ontstoken, u heeft gingivitis
2 Naast gingivitis heeft u ook tandsteen
3- Afbraak van de steunweefsels, u heeft parodontitis (pocket >4 en <6)
3+ Parodontitis in combinatie met teruggetrokken tandvlees
4 Een verdere verslechtering van situatie 3 (pocket 6 of groter)

Mondhygiëne
Tandplak is de de grootste boosdoener. Tandplak ( of plaque )  is een laagje op tanden en kiezen dat voornamelijk uit bacteriën bestaat. Deze bacteriën kunnen gaatjes en tandvleesontstekingen veroorzaken. Om uw mond gezond te houden, is het belangrijk om dagelijks deze tandplak goed te verwijderen. Helaas is tandplak moeilijk met het blote oog te zien.  Hiervoor kan uw mondhygiëne-specialist het zichtbaar voor u maken met een ‘plakverklikker’.

Een goede tandenborstel
Tandplak verwijdert u het allerbeste met een elektrische tandenborstel. Poetst u toch liever met een handtandenborstel? Let er dan op dat de borstelkop niet te groot is en de haren zacht zijn. Zowel een tandenborstel of opzetborstel vervangt u het best elke drie maanden of wanneer de haartjes uit elkaar staan. Wilt u advies over tandenborstels? Neem dan contact op met Monique Willering, onze mondhygiëne-specialiste.

Poets op de juiste manier
Een goede tandenborstel is een goed begin, maar het is ook belangrijk dat je op de juiste manier poetst.  Onze mondhygiëne-specialiste kan u helpen de juiste techniek onder de knie te krijgen met de juiste poetsinstructies.

Gebruik tandpasta met fluoride
Gebruik altijd een tandpasta met fluoride. Een hoeveelheid zo groot als een erwt, is voldoende voor één poetsbeurt.

Rag, floss of gebruik een stoker
Met juw tandenborstel komt u niet goed tussen alle tanden en kiezen. Dat kunt u wel met een rager, stoker en flossdraad. Wat het best voor uw gebit werkt, is afhankelijk van de ruimte tussen uw kiezen en tanden.

Gebruik een tongschraper
Op uw tong kunnen zich ook bacteriën en voedselresten ophopen, vooral op het achterste gedeelte. Dit noemen we tongbeslag en ziet er wit, geel of bruin uit. Het kan ontstaan omdat de tong onregelmatig van structuur is en kan de oorzaak zijn van een slechte adem. U verwijdert tongbeslag met een  zgn. tongschraper.