De Periodieke Controle

Houd uw gebit gezond!

Het meest belangrijke element van tandheelkundige zorg is de periodieke controle. Graag spreken wij hiervoor halfjaarlijks met u af. Na afloop van uw controle plannen wij gelijk een nieuwe afspraak of u ontvangt hiervoor een herinneringskaartje/ email.

Tijdens de periodieke controle kijkt de tandarts naar de gezondheid van uw gebit en tandvlees. Wanneer er problemen zijn geconstateerd wordt u verzocht een vervolgafspraak te maken. Indien er op het gebied van mondverzorging nog e.e.a. uitgelegd dient te worden, kunt u een afspraak in laten plannen bij de preventieassistente of mondhygiëniste. Zo nodig wordt er, naast het geven van instructie over tandenpoetsen en reinigen tussen de tanden en kiezen, ook tandsteen verwijderd.

Minimaal tweemaal per jaar!

Is een tandarts controle verplicht?
U bepaalt natuurlijk helemaal zelf wat er met uw gebit gebeurt maar een essentieel punt hierbij is dat het van groot belang is om uw gebit regelmatig te laten controleren. Dit voorkomt  dat er mondproblemen kunnen gaan ontstaan die u zelf niet ziet.  Als de mondproblemen eenmaal zijn opgetreden, dan zal de overlast over het algemeen altijd groter zijn dan wanneer u dit had kunnen voorkomen met een eenvoudige controle. Uw zorgverzekering kan ook bepaalde clausule bevatten die vereisen dat u uw gebit periodiek laat controleren, omdat u bijvoorbeeld anders niet, of onvolledig verzekerd zult zijn. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

Verzekering

Valt de controle binnen de zorgverzekering?
Voor de meest actuele toestand verwijzen wij graag naar uw eigen persoon verzekeringsvoorwaarden. In zijn algemeenheid geldt dat de kosten voor de controle voor kinderen tot 18 jaar gedekt wordt door de basisverzekering die geldig is voor alle Nederlands. Bent u 18 jaar of ouder, dan zult u de periodieke controles zelf dienen te bekostigen. Bij veel verzekeraars kunt u zich tegenwoordig ook een aparte polis opnemen bij uw zorgverzekering waarbij de periodieke controles (deels of geheel) worden vergoed. Kortom, bent u ouder dan 18 jaar, dan betaalt u altijd zelf de periodieke controles (indirect via een mogelijke extra af te sluiten polis, of direct als u dit niet gedekt is binnen uw verzekering).

Wat kost een conrole?

Het tarief (prijs) dat maximaal in rekening mag brengen gebracht voor een periodieke tandarts controle wordt jaarlijks vastgesteld door de NZa. ( Klik hier voor de actule tarieven)  De prijzen worden dus jaarlijks omhoog bijgesteld. Indien de tandarts tijdens de periodieke controle tot de conclusie komt dat er extra verrichtingen nodig zijn dan kunnen de uiteindelijke kosten hoger uitvallen. Het komt regelmatig voor dat een tandarts bijvoorbeeld een of meerdere röntgen foto’s laat maken, of dat er bijvoorbeeld wat tandsteen wordt verwijderd. Ook deze kosten zullen in rekening worden gebracht.

Dora Pocsai | Tandarts